Step 1: Những việc Cần Chuẩn bị để Xây Dựng Hệ Thống

Những việc Cần Chuẩn bị Quản Lý Hệ Thống   SIM NOTE: 1 sim 1 acc   ** Các bên cung cấp Sim ổn định Sim Minh Quyên: https://www.facebook.com/simminhquyen6666/ Sim Đinh Ngọc: https://www.facebook.com/memories.ngoc   NOTE 2: Nếu dùng sim thì sẽ dùng những loại sau: Sim Vietnamobile: Nhớ nên sử dụng sim 1 năm . […]

Read More